ALGEMENE VOORWAARDEN


1. INTRODUCTIE


1.1 Definities

In deze overeenkomst, zijn de volgende uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • - "Vennootschap" verwijst naar Digisec Media Limited (MT20878018), een in Malta geregistreerde onderneming, en alle ondernemingen die daartoe behoren of ermee geassocieerd zijn.
 • - "Persoonlijke Informatie" is gedefinieerd in de Noorse persoonsgegevens wet;
 • - "Privacy Policy" verwijst naar het privacybeleid dat op deze website staat onder deze link;
 • - "Service" is de functionaliteit die te allen tijde beschikbaar is voor members via de website;
 • - "Website" refereert naar deze website die eigendom is van en wordt beheerd door de Vennootschap;
 • - "Wij", "ons" en "onze" refereren allemaal naar de Venootschap.

1.2 Acceptatie Algemene Voorwaarden

Om gebruik te maken van onze Service en/of om de Website te bezoeken, dien je deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van deze website – ongeacht of je je registreert als lid of niet – word je geacht ingestemd te hebben met deze voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van deze website. Door gebruik te maken van onze Service en/of gebruik te maken van de website word je ook geacht de Privacy Policy die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden en waarnaar we via een link verwijzen, gelezen te hebben en deze policy te accepteren en onderschrijven. Het privacybeleid ishere beschikbaar.


1.2.1 Gebruikersovereenkomst

Deze voorwaarden omvatten de overeenkomst tussen jou en de Vennootschap wat betreft je gebruik van de Service en de Website (hierna: "Overeenkomst" genoemd).


1.3 Contact

Deze website wordt beheerd door Digisec Media Limited, een vennootschap die is geregistreerd in Malta met BTW-nummer [MT20878018](hereinafter, the Company).
Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • - Online support form (gebruik deze optie voor de snelste service)
 • - Email: support@victoriamilan.nl
 • - Postadres : Digisec Media Limited
 • 106 Old College Street
  SLM1377 Sliema
  Malta

2. LIDMAATSCHAP


2.1 Toelatingsvoorwaarden

Je moet 18 jaar of ouder zijn om je te kunnen registreren als member van onze Service of om deze Site te kunnen gebruiken. Door de Website te gebruiken, accepteer je dat je bent gebonden aan de bepalingen uit deze overeenkomst, dat je ermee akkoord gaat en dat je voldoet aan alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden.


2.2 Lidmaatschap/h2>

Je kunt gratis lid worden van de Service. Met een gratis lidmaatschap heb je slechts recht op bepaalde diensten van onze Service en deze rechten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, inclusief het compleet afsluiten van de Service voor alle niet-betalende leden. Om toegang te krijgen tot aanvullende diensten, dien je een betaald abonnement op onze Service te nemen. Welke aanvullende diensten je kunt gebruiken is afhankelijk van de betaling van de desbetreffende abonnementsgelden; dit kan gewijzigd worden in overeenstemming met de bepalingen die hieronder worden omschreven.


2.3 Abonnementen en tarieven

De verschillende abonnementen en de corresponderende kosten zijn te vinden op de "Lidmaatschap"-pagina. Deze abonnementskosten kunnen gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de website en/of aan je gemeld via email of een privébericht via de Service.


2.4 Betaling

Alleen Members met een geldig abonnement of die op een andere manier een vergoeding hebben betaald, hebben toegang tot bepaalde delen van de Service. Abonnementen kunnen worden verkregen tegen de prijzen, voor de periodes en via de betalingsmethoden die staan gespecificeerd op de “lidmaatschap”-pagina. Prijzen worden vermeld in de munteenheid die staat vermeld op de “Upgrade lidmaatschap”-pagina en zijn inclusief alle belastingen die daarop van toepassing zijn, tenzij anders vermeld.

We hernieuwen uw lidmaatschap telkens automatisch per maand, 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het door u gekozen lidmaatschap, nadat het oorspronkelijke lidmaatschap periode is verlopen. De kosten van de automatische verlenging zijn afhankelijk van het oorspronkelijke lidmaatschap.

We hebben het recht om op elk gewenst moment de abonnementskosten te wijzigen. Als je op dit moment midden in een abonnementsperiode bent (en niet in de eerste inschrijvingsperiode), gaan de nieuwe prijzen in vanaf de eerste kalendermaand nadat de prijswijzigingen bekend zijn gemaakt. Je hebt het recht de overeenkomst te beëindigen als je de prijsverhoging niet accepteert.

Door het kopen van een abonnement machtig je de Vennootschap om de abonnementskosten periodiek in rekening te brengen in overeenstemming met dit abonnement. De Vennootschap zal stoppen met het in rekening brengen van deze vergoedingen nadat je de optie van de automatische verlenging persoonlijk hebt stopgezet op de 'lidmaatschap' pagina of na ontvangst van je schriftelijke kennisgeving waarin je aangeeft dat je deze machtiging intrekt door een e-mail te sturen naar ons customer support team. Een dergelijke kennisgeving geldt niet voor de vergoedingen die in rekening zijn gebracht in de periode die de Vennootschap in alle redelijkheid nodig heeft om deze kennisgeving te verwerken. Wanneer reeds een nieuwe lidmaatschap cyclus is begonnen voordat wij een notificatie van u hebben ontvangen, dan kan dit bedrag niet worden gerestitueerd.

Houd er alstublieft rekening mee dat in verband met de verwerkingstijd van de betaling providers terugkerende creditcard betalingen binnen 48 uur voor het aflopen van uw lidmaatschap worden verwerkt. Terugkerende betalings oplossingen (iDEAL, ELV, etc.) worden binnen ongeveer vijf werkdagen voor afloop van uw lidmaatschap verwerkt. Indien u wenst om de automatische verlenging stop te zetten, dan dient u dit voor de bovenstaande verwerkingstijden te doen. Let op: wanneer u opnieuw een lidmaatschap afsluit dan zal een eerdere stopzetting van de automatische verlenging vervallen, en dient u deze opnieuw stop te zetten.

In elke situatie dient u actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, om er voor te zorgen dat u niet in rekening wordt gebracht voor het volledige abonnementsgeld. Deze informatie moet regelmatig worden bijgewerkt.


2.5 Member ID en wachtwoord

Als onderdeel van het member-registratieproces vragen we je een member ID (gebruikersnaam) en wachtwoord te kiezen. Wij kunnen elke gebruikersnaam in alle discretie weigeren te accepteren om welke reden dan ook, bijvoorbeeld wanneer de naam van een ander wordt gebruikt als member ID, of als gebruik van de de naam illegaal is, of als deze wordt beschermd door het merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht, als deze vulgair is of enigszins beledigend, of als deze verwarring kan veroorzaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord (inclusief alle activiteiten die worden uitgevoerd onder je Member ID en wachtwoord) en je stemt ermee in dat je het gebruik van en de toegang tot de Website niet overdraagt of verkoopt aan een derde partij. Als je redenen hebt om te geloven dat je account niet langer veilig is, dien je dit onmiddellijk aan ons te melden en moet je direct je wachtwoord wijzigen door je accountinformatie bij te werken.


2.6 Herroepingsrecht

Elk Lid is ervan op de hoogte dat hij of zij conform de Wet Verkoop Op Afstand binnen zeven werkdagen vanaf het moment dat hij of zij de Service accepteert, een beroep kan doen op zijn of haar recht op herroeping, zonder boete en zonder dat hiervoor een reden moet worden opgegeven. Er kan echter geen beroep meer worden gedaan op dit herroepingsrecht als het Lid al gebruik heeft gemaakt van de Services.2.7 Credits

Om bepaalde functionaliteiten van de site te activeren, kunnen leden gebruikmaken van een van onze credits-programma's.
Zodra we de ontvangst van je betaling hebben bevestigd, schrijven we het aantal credits bij dat je hebt gekocht.

Een Full Member wiens/wier account verlopen is of die geen credits meer heeft, kan bepaalde functionaliteiten niet meer benutten totdat er aanvullende credits zijn aangekocht; indien je echter een functionaliteit benut die leidt tot het besteden van credits, en indien dit vervolgens leidt tot het hebben van een "nul-saldo" of een negatief saldo op je credits-balans, zullen wij - indien je eerder hebt ingestemd met onze functionaliteit voor automatische betaling - automatisch de aankoop van hetzelfde lidmaatschap dat je eerder bent aangegaan voor je verwerken (of, indien die vorm van lidmaatschap niet meer voor je beschikbaar is, van het lidmaatschap dat qua prijs het dichtst bij in de buurt komt van het lidmaatschap dat je het laatst bent aangegaan).

Vaste of incidentele kosten kunnen onder geen enkele omstandigheid worden gerestitueerd, behalve wanneer dit onder de geldende wetgeving vereist is. Je bent ermee akkoord dat je alle vaste en incidentele kosten die je in verband met de Service in rekening zijn gebracht (includief alle van toepassing zijnde belastingen) te betalen of te hebben betaald volgens de tariefstelling die gold toen deze kosten in rekening werden gebracht.

Wij behouden ons het recht voor om ongebruikte credits zonder recht op restitutie te cancelen op de vroegste van de twee volgende dagen: 90 dagen na de datum van je laatste login, of 180 dagen na de datum van aanschaf.
Indien dat bij aankoop wordt gespecificeerd, omvat je betaalde lidmaatschap 60 dagen onbeperkte toegang tot het lezen van en reageren op ongrvaagde berichtjes van vrouwelijke Members.
Na het verstrijken van 60 dagen zullen we, indien de gebruikte betaalmethode dat toelaat, automatisch de aankoop voor je verwerken van een aanvullende periode van 30 dagen onbeperkte toegang tot ongevraagde berichtjes van vrouwelijke leden. Je kunt deze feature uitschakelen in de bij je Member-profiel horende credit-historie.

3. DE SERVICE

De Service houdt een internet-informatieservice in die het contact faciliteert tussen members die al dan niet op zoek zijn naar vriendschap of een relatie. Het is geen huwelijksbemiddelingsbureau, geen postorderbruid-service en geen matchmaking-service. De Vennootschap is niet verplicht om te bemiddelen tussen jou en enig ander lid of andere leden.


4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER


4.1 Eigen risico

Je erkent dat het gebruik van de Service en de Website uitsluitend op eigen risico plaatsvindt. De Vennootschap verplicht zich tot het ter beschikking stellen van een website en een service die tot doel heeft je te voorzien van de mogelijkheid om in contact te komen met andere personen op basis van door jou opgegeven criteria, maar de Vennootschap neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige economische of niet-economische schade of schade die wordt geleden door het gebruik van de website en/of de Service of als de Website en/of Service niet werkt naar verwachting.

Verder begrijp je en stem je ermee in dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je interactie met andere members van de Service. De Vennootschap garandeert niet en kan ook niet garanderen dat elke member of gebruiker van de dienst is wie hij of zij beweert te zijn. Verder garandeert de Vennootschap niet en kan de Vennootschap ook niet garanderen dat member-profielen betrouwbaar, nauwkeurig of volledig zijn. Daarom dien je voorzichtig te zijn in de omgang met andere leden of gebruikers van de Service of de Website.


4.2 Accurate informatie

Het is je eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie die je verstrekt aan de Service, de Website en de Vennootschap in alle opzichten accuraat is en niet in strijd is met deze Overeenkomst en op geen enkele manier schadelijk is voor personen (fysiek of juridisch).


4.3 Door jou verstrekte informatie

Je gaat ermee akkoord dat alle door jou verstrekte materialen of informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke foto's, video of audio-opnames), met uitzondering van persoonlijke informatie (zoals je volledige naam, email-adres, postadres, telefoonnummer, enz.) waarvan het gebruik wordt geregeld door onze Privacy Policy (hier beschikbaar), door ons zonder beperking kan worden gebruikt voor de exploitatie van de Website en Service zoals beschreven in deze Overeenkomst. Bescherm je identiteit en wees zorgvuldig met het uploaden van informatie of materialen naar de Service die je identiteit kunnen verraden.

Het is je eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle informatie of materialen die je uploadt naar de Service, inclusief maar niet beperkt tot informatie en/of het materiaal in je persoonlijke profiel, geen enkele wet of regelgeving in enige jurisdictie of de rechten van derden schenden. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie of materiaal te verwijderen zonder verdere kennisgeving, en schadevergoeding te eisen voor eventuele kosten of schade die dergelijke informatie of materiaal voor ons heeft veroorzaakt.


4.4 Blootstelling aan virussen

Je wordt geadviseerd altijd up-to-date anti-virus- en anti-malware-software te gebruiken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door een virus, malware, spyware, Trojaanse paarden of andere schadelijke software overgedragen via je gebruik van de Website of de Service.


4.5 Je plichten

Je gaat ermee akkoord dat je gebonden bent aan de volgende regels bij het gebruik van de Service en/of de Website:

 • - Je zult de Service niet gebruiken om deel te nemen aan enige vorm van pesterij of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot de distributie van seksueel en/of racistisch, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen, treiterend, smadelijk, lasterlijk of aanstootgevend materiaal van welke aard ook, noch enig onwettig of illegaal materiaal, of materiaal dat inbreuk maakt op of in strijd is met de rechten van een andere partij (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten);
 • - Je zult geen "spam," kettingbrieven of junk mail versturen of je bezighouden met ongevraagde massa-distributie van email;
 • - Je zult geen gebruikmaken van de Service of de Website voor onrechtmatige commerciële doeleinden;
 • - Je zult geen geld vragen of proberen te vragen aan een member of gebruiker van de Service of Website. Of de Service of Website gebruiken voor de distributie, promotie of het op andere wijze bekendmaken van materiaal met het verzoek om geld of voor het aanbieden van en/of verzoeken om goederen of diensten.;
 • - Je zult anderen niet lastig vallen door te blijven proberen om te communiceren met iemand die duidelijk heeft gevraagd om de communicatie te staken;
 • - Je zult geen materiaal plaatsen of verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die erop gericht zijn de functionaliteit van computersoftware of -hardware te vernietigen; en
 • - Je zult geen contactinformatie, inclusief maar niet beperkt tot email-adressen, telefoonnummers, postadressen, URL's, of volledige namen, publiceren of op andere manier doorgeven via je openbaar geplaatste informatie.

5. INFORMATIE


5.1 Monitoren informatie

Wij behouden ons het recht voor om alle profielen, berichten, chat, instant messages, video's en audio-opnamen te controleren om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de eisen van deze overeenkomst. Dit omvat het recht om - naar eigen inzicht - een of meer derden in te schakelen voor het bieden van online veiligheidsfunctionaliteiten ten behoeve van onze klanten.


5.2 Bewerken van informatie

Wij zijn niet verplicht om berichten of materialen die geplaatst zijn door gebruikers van de Service te controleren of te bewerken. We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten of materialen. We behouden ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, om berichten of materialen (inclusief profielen, berichten, video's en audio-opnames) te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken die - naar ons eigen goeddunken – inbreuk maken op deze overeenkomst of anderszins onaanvaardbaar zijn.


5.3 Beveiliging van informatie

Helaas kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet nooit helemaal gegarandeerd zijn. Terwijl we ernaar streven om zulke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die ons wordt gezonden daarom niet garanderen en kunnen we daarvoor ook niet zorgdragen. Dienovereenkomstig is het verzenden van informatie naar ons via internet voor je eigen risico. Desalniettemin, zodra wij je overdracht hebben ontvangen, zullen wij gepaste maatregelen nemen om de veiligheid van dergelijke informatie te bewaken.


6. BEPERKT GEBRUIK

Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, krijg je toegang tot de website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


7. ADVERTENTIES

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties (indien aanwezig) die op de Website staan (inclusief hyperlinks naar de websites van adverteerders zelf) ligt uitsluitend bij de adverteerders. De plaatsing van zulke advertenties houdt niet in dat wij het product of de dienst van de adverteerder aanbevelen of goedkeuren. Elke adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentie en alles wat deze oproept en wat ermee in verband staat.


8. Intellectueel eigendom

De Vennootschap behoudt alle rechten, titels en belangen in de Service en de Website en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en behoudt zich alle rechten voor, tenzij deze uitdrukkelijk zijn overgedragen.


11. DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


11.1 Geen garantie met betrekking tot nauwkeurigheid

We verklaren niet en geven geen garantie dat het materiaal of informatie die via de Service of op de Website wordt verstrekt - met inbegrip van elk(e) member-profiel, advies, mening, verklaring of andere informatie die wordt getoond, geupload of gedistribueerd door de Vennootschap of door een member of een andere persoon of entiteit - betrouwbaar, accuraat of compleet is of dat je toegang tot de Dienst of de Website ononderbroken, snel of veilig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van enige actie die je onderneemt op basis van informatie of materiaal die via de Dienst of op de Website wordt verstrekt. Je moet zelf de informatie controleren voordat je vertrouwt op of handelt op basis van enige informatie of materiaal die op de website gepubliceerd is. Je erkent dat het vertrouwen op een dergelijk materiaal of informatie op eigen risico plaatsvindt.


Geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid


De Dienst wordt 'as is' ter beschikking gesteld. Wij bieden geen garantie dat de Dienst of de Website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Er kunnen vertragingen, weglatingen en onderbrekingen optreden in de beschikbaarheid van de Dienst of de Website. Waar wettelijk toegestaan, erken je dat de Dienst (en de beschikbaarheid van de Website) is verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.


11.2 Geen aansprakelijkheid voor verlies

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak (onder meer door nalatigheid voor zover toegestaan door dwingend recht), die je direct of indirect lijdt in verband met je gebruik van de Dienst of enige Gelinkte Websites, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit je gebruik van of vertrouwen op informatie die vervat is in de Dienst of Website of informatie waartoe toegang is verkregen via de Dienst of de Website.


11.3 Volledig Verwijderen van Profiel

Als je de "Volledig Verwijderen"-optie selecteert, worden daarmee alle verschijningsvormen van je account bij deze Service gewist, inclusief het verwijderen van je profiel uit de zoekresultaten, het verwijderen van je profiel van deze site, de verwijdering van alle berichtjes die je hebt verzonden of gekregen, Knipoogjes, Cadeaus, alle foto's die je gebt ge-upload, gegevens over je gebruik van de site, en alle andere met jouw persoon te identificeren informatie. Door het gebruik van de Service, aanvaard je dat communicatie met een Member niet meer mogelijk is indien die persoon de functionaliteit "Volledig Verwijderen" heeft geactiveerd om zijn of haar profiel te wissen.


12. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ONLINE DATING


14. BEEINDIGING


14.1 Overeenkomst van toepassing op leden

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang je lid bent van de Dienst of zolang je op andere wijze gebruik maakt van de Website.


14.2 Beëindiging van lidmaatschap door u

Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, met ingang van de eerste betalingstermijn na onze ontvangst van je schriftelijke opzegging opzeggen, op voorwaarde dat het niet de eerste inschrijvingsperiode is, in welk geval je het volledige bedrag van deze initiële inschrijvingsperiode in rekening gebracht wordt. Opzegging kan worden gezonden naar het adres dat is opgenomen onder ‘Contact’ op de Website, of kan worden gemaild naar het email-adres vermeld onder ‘Contact’ op de Website.


14.3 14.3 Beëindiging van je toegang tot de Dienst

Wij zijn gerechtigd, naar eigen goeddunken, je toegang tot de hele of een gedeelte van de Dienst op elk gewenst moment te beëindigen of op te schorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot fraude, misbruik of andere illegale activiteiten, of enige handeling die het genot van de Dienst door anderen negatief kan beïnvloeden. Als je toegang tot de Dienst wordt opgeschort of beëindigd op basis van een overtreding van deze Overeenkomst, zal je lidmaatschap nog steeds blijven doorlopen totdat dit door jou of door ons wordt beëindigd.14.4 Opzegging van het lidmaatschap door ons

Wij kunnen je lidmaatschap en je toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen op elk gewenst moment dat wij bepalen dat je (naar ons bevinden) deze Overeenkomst geschonden. Opzegging zal worden verzonden aan het door jou aan ons laatstelijk verstrekte email-adres. Eventuele vooruitbetaalde vergoedingen die betrekking hebben op de periode na de beëindiging zullen aan je worden terugbetaald na aftrek van eventueel gemaakte kosten of door de Vennootschap geleden verliezen in verband met je lidmaatschap.


14.5 Deactivering bij niet-gebruik

Wij kunnen je account de-activeren wanneer je de Dienst voor een aaneengesloten periode van 6 maanden niet hebt gebruikt, tenzij je een actief betaald abonnement hebt.


15. VRIJWARING


16. ALGEMEEN


16.1 Niet naleving

De Vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden indien dit te wijten is aan omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.


16.2 Geen afstandsverklaring

Indien we afstand doen van enig recht dat ons toekomt onder deze Algemene Voorwaarden, betekent dit niet automatisch dat wij afstand doen van deze rechten bij enige andere gelegenheid.


16.3 Partiële nietigheid

Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook als ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig worden bevonden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.


16.4 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst en/of de Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen van de prijs van lidmaatschap. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving op de Website. Je voortgezette gebruik van de Website na een dergelijke kennisgeving zal worden aangemerkt als je instemming dat je gebonden bent aan deze gewijzigde Algemene Voorwaarden. Je kunt de Overeenkomst beëindigen voordat dergelijke wijzigingen geïmplementeerd worden.


16.5 Opdracht

Je bent niet gerechtigd je rechten onder deze Overeenkomst of ten aanzien van de Dienst of Website over te dragen aan derden. De Vennootschap heeft het recht om enige of al haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst of op de Dienst over te dragen aan een derde partij.


16.6 Relatie

Je verklaart dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen jou en de Onderneming als gevolg van deze Overeenkomst of je gebruik van de Dienst of de Website.


16.7 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het toepasselijke recht van Noorwegen. Je stemt ermee in je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter van die jurisdictie.