1. INTRODUCTIE

 

1.1 Definities

In deze overeenkomst, zijn de onderstaande uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 • - "Vennootschap" verwijst naar Digisec Media Limited (MT20878018), een in Malta geregistreerde onderneming, en alle ondernemingen die daartoe behoren of ermee geassocieerd zijn.
 • - "Persoonlijke Informatie" is gedefinieerd in de Noorse persoonsgegevens wet;
 • - "Privacy Beleid" verwijst naar het privacybeleid dat op deze website kunt vinden onder deze link;
 • - "Service" is de functionaliteit die te allen tijde beschikbaar is voor leden via de website;
 • - "Website" refereert naar deze website die eigendom is van en wordt beheerd door de vennootschap;
 • - "Wij", "ons" en "onze" refereren allemaal naar de vennootschap.

 

1.2 Acceptatie Algemene Voorwaarden

Om gebruik te maken van onze service en/of om de website te bezoeken, dient u onze algemene voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van deze website – ongeacht of u zich registreert als lid of niet – wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met onze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website. Door gebruik te maken van onze service en/of gebruik te maken van de website wordt u tevens geacht ons privacy beleid te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan. Het privacy beleid maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. U kunt het privacy beleid hier vinden

 

1.2b Gebruikersovereenkomst

Deze voorwaarden omvatten de overeenkomst tussen u en de vennootschap wat betreft uw gebruik van de service en de website. (hierna: "Overeenkomst" genoemd).

 

1.3 Contact

Deze website wordt beheerd door Digisec Media Limited, een vennootschap die is geregistreerd in Malta met BTW-nummer [MT20878018](hierna: het “bedrijf” genoemd).
U kunt via de volgende manieren contact met ons opnemen:

 • Online support form (gebruik deze optie voor de snelste service)
 • Email: support@victoriamilan.nl
 • Postadres : Digisec Media Limited
 • 33 34 , Regent House, 
  Bissazza Street
  Sliema
  Malta
  SLM 1640

 

2. LIDMAATSCHAP

 

2.1 Toelatingsvoorwaarden

U dient 18 jaar of ouder te zijn om zich te registreren als lid van onze service, of om deze site te kunnen mogen gebruiken. Door de website te gebruiken geeft u aan dat u bent gebonden aan de voorwaarden van de overeenkomst, en dat u voldoet aan alle algemene voorwaarden.

 

2.2 Lidmaatschap

U kunt gratis lid worden van de service. Met een gratis lidmaatschap heeft u enkel recht op bepaalde functies van de service. Deze rechten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, inclusief het compleet afsluiten van de service voor alle niet-betalende leden. Om toegang te krijgen tot aanvullende functies, dient u een betaald abonnement aan te schaffen. Welke aanvullende diensten u kunt gebruiken is afhankelijk van de betaling van de desbetreffende abonnementsgelden; dit kan gewijzigd worden in overeenstemming met de bepalingen die hieronder worden omschreven.

 

2.3 Abonnementen en tarieven

De verschillende abonnementen en de corresponderende kosten zijn te vinden op de "Abonnement"-pagina. Deze abonnementskosten kunnen gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op de website en/of aan u gemeld via een e-mail, of een privébericht via de service.

 

2.4 Betaling

Enkel leden met een geldig abonnement of leden die een toeslag betalen hebben toegang tot bepaalde delen van onze dienst.

Abonnementen voor premium lidmaatschap kunnen worden aangekocht tegen de prijzen, voor de periodes en via de betaalmethodes vermeld op de "Lidmaatschap“-pagina. Prijzen worden vermeld in de valuta die wordt weergegeven  op de "Lidmaatschap upgraden"-pagina en houden alle toepasselijke belastingen in, tenzij anders vermeld. Het volledige verschuldigde bedrag voor de gekozen abonnementsperiode wordt in rekening gebracht bij het aankopen van het premium lidmaatschap.

Na uw eerste lidmaatschapsperiode zal uw abonnement automatisch worden verlengd tegen dezelfde prijs en voor dezelfde duur van het pakket. Door u te abonneren, geeft u ons de toestemming uw kaart nu en bij elke verlenging in rekening te brengen.   Uw betaalmethode zal periodiek in rekening gebracht worden voor het abonnement tegen de prijs en voor de tijdsperiode waarmee u bij het abonneren heeft ingestemd. U kan uw lidmaatschap annuleren via de "Mijn lidmaatschap“-pagina.

Vanwege de verwerkingstijd van de betalingsproviders, gelieve er rekening mee te houden dat eventuele terugkerende kaartbetalingen in werking treden voordat uw lidmaatschap afloopt. Terugkerende bank betaaloplossingen (iDeal, ELV, etc.) worden van kracht binnen ongeveer 5 werkdagen voordat uw lidmaatschap afloopt. Indien u uw automatische verlenging wilt annuleren, dient u onze klantendienst te contacteren (of onze helpdesk te raadplegen voor meer informatie over hoe u dit op onze website kunt doen) en minstens 7 kalenderdagen voor de verlengingsdatum uw annuleringsverzoek in te dienen, vanwege de verwerkingstijden.  Als een nieuwe lidmaatschapscyclus is begonnen na ontvangst van een dergelijke melding, kan dat bedrag niet worden terugbetaald.

Gelieve op te merken dat als u eerder een automatische verlenging heeft geannuleerd, dat een nieuw abonnement ervoor zal zorgen dat uw automatische verlenging zal worden hervat, zoals hierboven beschreven.

U moet actuele, volledige en juiste informatie voorleggen om ervoor te zorgen dat de abonnementskosten correct in rekening worden gebracht. Deze informatie moet regelmatig worden geüpdatet en wordt veilig bewaard voor uw betaalgemak. Door onze dienst aan te kopen, geeft u ons automatisch toestemming om uw betaalgegevens, die enkel kunnen worden gebruikt voor het automatisch verlengen van uw abonnement, veilig te bewaren.

Het succesvol in rekening brengen van de verlengingskosten zorgt ervoor dat de privileges gelinkt aan uw account op het niveau blijven van het pakket dat wordt verlengd.

In het geval dat de automatische verlengingskosten worden geweigerd, zal uw account worden gedegradeerd tot de verlengingskosten worden geaccepteerd. Hierna zal de status van uw account binnen 24 uur worden hersteld voor de waarde van de kosten die succesvol werd geaccepteerd, indien deze lager is dan de waarde van het oorspronkelijke pakket dat wordt verlengd.

We kunnen op elk moment onze abonnementsprijzen wijzigen. Als u zich momenteel in een abonnementsperiode bevindt (en niet in de eerste aanmeldingsperiode), worden de prijzen van kracht vanaf de eerste kalendermaand nadat een kennisgeving van prijswijzigingen is verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker bij registratie is opgegeven. U kunt de overeenkomst beëindigen als u de prijsverhoging niet accepteert.

Door een premium lidmaatschap aan te schaffen, geeft u het bedrijf de toestemming om deze kosten op terugkerende basis in rekening te brengen in overeenstemming met uw abonnementsplan en zoals hierboven beschreven.

Het bedrijf kan van tijd tot tijd proefperiodes van premium lidmaatschappen ter beschikking stellen aan gratis leden.  Kosten voor dergelijke proefperiodes en eventuele betaalmethodes zullen worden aangegeven op de website en/of de app op de pagina die deze proefperiode aangeeft.  De wijze van annulering van dergelijke proefperiodes zal ook worden aangegeven op de genoemde pagina.

Na achtenveertig (48) uur wordt de achtenveertig (48) uur durende premium lidmaatschap proefperiode automatisch verlengd tot een vast premium lidmaatschap van zes (6) maanden.  De premium lidmaatschap proefperiode van één (1) maand wordt automatisch verlengd tot een premium lidmaatschap van één (1) maand. Indien u de automatische verlenging van één van deze premium proefpakketten wilt annuleren, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst hier of onze helpdesk te raadplegen voor informatie over hoe u dit op de website kunt doen.

Wanneer een betaling niet met succes is afgerond, omwille van het verstrijken van de betaling, onvoldoende fondsen, of andere redenen, en u uw betaalmethode informatie niet wijzigt of uw abonnement annuleert, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen en geeft u ons de toestemming om de betaalmethode te blijven factureren, totdat deze informatie wordt bijgewerkt. Dit kan resulteren in een wijziging van uw betaaldatum. Daarnaast geeft u ons de toestemming om bijgewerkte of vervangende vervaldata en kaartnummers van uw credit- of debetkaart te verkrijgen, zoals die door de uitgever van uw credit- of debetkaart worden verstrekt. De voorwaarden van uw betaling zullen zijn gebaseerd op uw betaalmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditcardmaatschappij of andere aanbieder van de door u gekozen betaalmethode.

In het geval dat kosten worden geweigerd, kunnen we ervoor kiezen om, naar eigen goeddunken, de verschuldigde kosten in delen in rekening te brengen om u te helpen bij het betalen via de door u gekozen kredietverstrekker. De bedragen zullen echter niet hoger zijn dan de totale waarde van het pakket dat wordt verlengd. We kunnen er, bijvoorbeeld, voor kiezen om het volledige bedrag van een lidmaatschap van twaalf maanden in rekening te brengen in termijnen van twee, zes maanden of minder. We kunnen er ook voor kiezen om de kosten te spreiden over een periode binnen het pakket, bijvoorbeeld binnen de periode van zes maanden als u kiest voor een lidmaatschap van zes maanden. Naar eigen goeddunken en om de goedkeuring van de betaling te vergemakkelijken, kan een dergelijke herfacturering worden uitgesteld en met wisselende frequentie worden uitgevoerd.

In gevallen waar kosten voortdurend worden geweigerd, kunnen wij, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om u te contacteren om u te helpen bij de betaling van de openstaande gelden en het reactiveren van uw account. U kunt in dat geval ook contact met ons opnemen via support@victoriamilan.com zodat we dergelijke zaken sneller kunnen oplossen.

Toeslagen of kosten zijn, onder geen enkele omstandigheid, terugbetaalbaar, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving of zoals hierin gespecificeerd. U gaat ermee akkoord alle vergoedingen en kosten in verband met de dienst (inclusief eventuele toepasselijke belastingen) te betalen of te hebben betaald tegen de tarieven die van kracht waren op het moment dat de kosten werden gemaakt.  U gaat ermee akkoord dat indien u problemen heeft met betrekking tot uw betaling, zoals dubbele facturering of foutief verlengde abonnementen, u een support ticket opent via de website of de app (op de Contactpagina of via het e-mailadres van de klantendienst support@victoriamilan.com) om het probleem op te lossen. Gelieve er rekening mee te houden dat u, als lid van onze website, door onze voorwaarden te aanvaarden, instemt met de opslag van uw betaalgegevens in een tokenized vorm en ons bedrijf toestaat deze in rekening te brengen zoals beschreven in deze sectie. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens te gebruiken voor analytische doeleinden en om de verstrekte betaalinformatie en persoonlijke informatie bekend te maken aan de betreffende betalingsverwerkers, in het geval van een ongegronde terugvordering van de betaling op uw rekening. Dit gebeurt in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard en met de AVG-normen die voor ons bedrijf gelden.

 

Where the customer fails to make a payment or falls into arrears, We reserve the right to engage the services of a debt collection company and demand these costs from the customer. We also reserve the right to charge interest on arrears, the amount of which shall be in accordance with statutory provisions.

We reserve the right to demand that the customer pays the expenses arising from the unauthorised cancellation of a credit card payment or an unjustified objection to a direct debit payment to the extent possible under law.

 
 

2.5 Gebruikersnaam en wachtwoord

Als onderdeel van het registratieproces vragen we u een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Wij kunnen iedere gebruikersnaam zonder opgaaf van reden weigeren indien wij dit nodig achtten. Bijvoorbeeld: - Indien de naam van een ander wordt gebruikt; - Indien gebruik van de naam illegaal is; - Indien deze vulgair of enigszins beledigend is; - Indien deze onze algemene voorwaarden schendt; - Indien deze verwarring kan veroorzaken; - Indien de naam wordt beschermd door het merkenrecht of een ander intellectueel eigendom recht; U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding, en het gebruik van, uw gebruikersnaam en wachtwoord (inclusief alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw gebruikersnaam en wachtwoord) en u stemt ermee in dat u het gebruik van, en de toegang tot, de service niet overdraagt of verkoopt aan een derde partij. Indien u reden heeft om te geloven dat uw account niet langer veilig is, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden en direct uw wachtwoord te wijzigen door uw profiel informatie bij te werken.

 

2.6 Ontbindingsrecht

Iedere gebruiker is er van op de hoogte dat hij of zij conform het ontbindingsrecht binnen veertien werkdagen vanaf het moment dat hij of zij de service accepteert, een beroep kan doen op zijn of haar recht op ontbinding, zonder boete en zonder dat hiervoor een reden moet worden opgegeven. Er kan echter geen beroep meer worden gedaan op het ontbindingsrecht indien er al gebruik is gemaakt van de service.


 

2.7 Credits

Om bepaalde functionaliteiten van de site te activeren, kunnen leden een van onze credit pakketten aanschaffen. . 
Zodra we de ontvangst van uw betaling hebben bevestigd, voegen we het aantal credits toe aan uw profiel. 

Een gebruiker met een volledig abonnement wiens/wier abonnement verlopen is, of die geen credits meer heeft, kan bepaalde functionaliteiten niet meer benutten totdat er aanvullende credits zijn gekocht; indien u echter een functionaliteit benut die leidt tot het besteden van credits, en indien dit vervolgens leidt tot het hebben van een "nul-saldo" of een negatief saldo op uw credits-balans, zullen wij - indien u eerder heeft ingestemd met onze functionaliteit voor een automatische betaling - de aankoop van hetzelfde credit pakket dat oorspronkelijk heeft aangeschaft automatisch voor u verwerken. Indien het originele credit pakket niet meer beschikbaar is, zullen wij het credit pakket kiezen dat qua prijs het meest overeenkomt met het credit pakket dat u oorspronkelijk heeft gekozen. 

Vaste of incidentele kosten kunnen onder geen enkele omstandigheid worden gerestitueerd, behalve wanneer dit onder de geldende wetgeving vereist is. U gaat er mee akkoord dat u alle vaste en incidentele kosten die in verband met de service in rekening zijn gebracht (inclusief alle van toepassing zijnde belastingen) zal betalen of te hebben betaald volgens de tariefstelling die gold toen deze kosten in rekening werden gebracht. 

Wij behouden ons het recht om ongebruikte credits zonder recht op restitutie te annuleren na 90 dagen na uw laatste login, of 180 dagen na de aanschaf datum. 
 

2.8 Bonus codes

Bonus codes zijn voor een beperkte tijd geldig. Bonus codes zijn enkel geldig voor de eerste initiële betaling en de gebruiker zal voor verdere afschrijvingen voor het reguliere bedrag in rekening gebracht worden. Bonus codes zijn enkel geldig voor Premium lidmaatschapskosten en credit pakketten, afhankelijk van de ontvangen code. Bonus codes zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of krediet. Bonus codes kunnen niet worden toegepast op bestaande of eerder gekochten lidmaatschappen of credit pakketten. Uw gebruik van de bonus codes is onderworpen aan de standaard van de Victoria Milan gebruikers voorwaarden.

 

2.9 Berichten limiet

Om veiligheidsredenen kunnen leden met een Premium-VIP lidmaatschap per dag maximaal 500 berichten zenden naar 20 individuele gebruikers. Er kunnen 20 extra ontvangers worden toegevoegd d.m.v. credits.

 

2.10 Afstand van herroepingsrecht

Onder de Maltese wetgeving beschikt u over een automatisch wettelijk herroepingsrecht bij de aankoop van digitale inhoud. Wanneer u zich echter abonneert, gaat u ermee akkoord dat de inhoud van de website en/of de app onmiddellijk voor u beschikbaar zal worden gemaakt en erkent u dat u als gevolg daarvan afziet van uw automatisch wettelijk herroepingsrecht.

 

3. DE SERVICE

De service is een internet-informatieservice die het contact faciliteert tussen leden die al dan niet op zoek zijn naar vriendschap of een relatie. Het is geen huwelijksbemiddelingsbureau, geen postorderbruid-service en geen matchmaking-service. De vennootschap is niet verplicht om tussen u en andere leden te bemiddelen.

Relatiegarantie garandeert dat gebruikers met een volledig ingevuld profiel interactie van andere leden van de website ontvangen gebaseerd op hun voorkeuren.

 

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

 

4.1 Eigen risico

U erkent dat het gebruik van de service en de website uitsluitend op eigen risico plaats vindt. De vennootschap verbindt zich tot het ter beschikking stellen van een website en een service die als doel heeft u te voorzien van de mogelijkheid om in contact te komen met andere personen op basis van door u opgegeven criteria, maar de vennootschap neemt/aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige economische of niet-economische schade, of schade die wordt geleden door het gebruik van de website en/of de service, of als de website en/of service niet werkt naar verwachting.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat enkel u verantwoordelijk bent voor uw interactie met andere leden van de service. De vennootschap kan niet garanderen dat alle leden zijn wie zij beweren. Verder garandeert de vennootschap niet dat alle profielen betrouwbaar, nauwkeurig, of volledig zijn. U dient daarom voorzichtig te zijn in omgang met andere leden van service of website.

 

4.2 Accurate informatie

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat alle informatie die u verstrekt aan de service, de website en de vennootschap in alle opzichten accuraat is,niet in strijd is met deze overeenkomst, en op geen enkele manier schadelijk is voor personen (fysiek of juridisch).

 

4.3 Door u verstrekte informatie

U gaat ermee akkoord dat alle door u verstrekte materialen of informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke foto's, video of audio-opnames), met uitzondering van persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, email-adres, postadres, telefoonnummer, etc.) waarvan het gebruik wordt geredoor ons zonder beperking kan worden gebruikt voor de exploitatie van de website en service zoals beschreven in deze overeenkomst. Bescherm uw identiteit en wees zorgvuldig met het uploaden van informatie of materialen naar de service die uw identiteit kunnen verraden.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat alle informatie of materialen die u upload naar de service, inclusief maar niet beperkt tot informatie en/of het materiaal in uw persoonlijke profiel, geen enkele wet of regelgeving in enige jurisdictie of de rechten van derden schenden. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke informatie of materiaal te verwijderen zonder verdere kennisgeving, en schadevergoeding te eisen voor eventuele kosten of schade die dergelijke informatie of materiaal voor ons heeft veroorzaakt.

 

4.4 Blootstelling aan virussen

U wordt geadviseerd altijd actueel anti-virus en anti-malware-software te gebruiken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door een virus, malware, spyware, Trojaanse paarden of andere schadelijke software overgedragen via uw gebruik van de website of de service.

 

4.5 Uw plichten

U gaat ermee akkoord dat u tijdens uw gebruik van de service gebonden bent aan de onderstaande regels:

 • - U zult de service niet gebruiken om deel te nemen aan enige vorm van pesterij of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot de distributie van seksueel en/of racistisch, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen, treiterend, smadelijk, lasterlijk of aanstootgevend materiaal van welke aard ook, noch enig onwettig of illegaal materiaal, of materiaal dat inbreuk maakt op of in strijd is met de rechten van een andere partijen. (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten);
 • - U zult geen "spam," kettingbrieven of junk mail versturen of u bezig houden met ongevraagde massa-distributie van email;
 • - U zult geen gebruik maken van de service of de website voor onrechtmatige commerciële doeleinden;
 • - U zult geen geld vragen (direct en indirect) of aanbieden aan een gebruiker van de service,of de service of gebruiken voor distributie, promotie of het op andere wijze bekendmaken van materiaal met het verzoek om geld of voor het aanbieden van en/of verzoeken om goederen of diensten;
 • - U zult anderen niet lastig vallen door te blijven proberen om te communiceren met een gebruiker die duidelijk heeft gevraagd om de communicatie te staken;
 • - U zult geen materiaal plaatsen of verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die erop gericht zijn de functionaliteit van computersoftware of -hardware te vernietigen;
 • - U zult geen contactinformatie, inclusief maar niet beperkt tot email-adressen, telefoonnummers, postadressen, URL's, of volledige namen, publiceren of op andere manier doorgeven via uw openbaar geplaatste informatie.
 • - U zult geen gebruik van de Website als escort, of het gebruik van de Dienst om klanten te benaderen voor een escortservice of enige andere vorm van mensenhandel;.
 • - U zult geen gebruik van de Website of Dienst om prostitutie te bevorderen, aan te moedigen of te beoefenen;.
 •  

  Als gebruiker op Victoria Milan wordt het als een overtreding van de voorwaarden beschouwd om "uurtarieven" en "bankinformatie" te vragen of "informatie over prijzen" te geven en Victoria Milan ziet dit als onaanvaardbaar gedrag. U mag ook geen persoonlijke contact- of bankinformatie op uw individuele profielpagina ("Profiel") weergeven, of het nu om uzelf of een andere persoon gaat.

 

5. INFORMATIE

 

5.1 Toezicht van informatie

Wij behouden ons het recht voor om alle profielen, berichten, chats, en alle overige informatie te controleren om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de eisen van deze overeenkomst. Dit omvat het recht om - naar eigen inzicht - een of meerdere derden in te schakelen voor het bieden van online veiligheidsfunctionaliteiten ten behoeve van onze klanten.

 

5.2 Bewerken van informatie

Wij zijn niet verplicht om berichten of materialen die geplaatst zijn door gebruikers van de service te controleren of te bewerken. We zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten of materialen. We behouden ons echter het recht voor, maar zijn niet verplicht, om berichten of materialen (inclusief maar niet beperkt tot profielen, berichten en chats) te verwijderen, te verplaatsen of te bewerken die - naar mening van onze medewerkers – inbreuk maken op deze overeenkomst of anderszins onaanvaardbaar zijn.

 

5.3 Test Profielen

Begrijp aub dat het bedrijf, of zijn partners, van tijd tot tijd test-gebruikersprofielen kan creëren met als doel het testen van de functionaliteit van de Dienst en Website-processen en om de kwaliteit van de Dienst te verbeteren.

 

5.4 Beveiliging van informatie

Helaas kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet nooit als compleet veilig worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven om dergelijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die ons wordt gezonden niet garanderen. Dienovereenkomstig is het uw eigen risico om via het internet informatie naar ons te zenden. Desalniettemin zullen wij gepaste maatregelen nemen om de veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen zodra wij deze hebben ontvangen.

 

6. BEPERKT GEBRUIK

Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, krijg u uitsluitend toegang tot de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

7. ADVERTENTIES

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties (indien aanwezig) die op de website staan (inclusief hyperlinks naar de websites van adverteerders zelf) ligt uitsluitend bij de adverteerders. De plaatsing van zulke advertenties houdt niet in dat wij het product of de dienst van de adverteerder aanbevelen of goedkeuren. Iedere adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentie en alles wat deze oproept en wat ermee in verband staat.

 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De vennootschap behoudt alle rechten, titels en belangen in de service en de website en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en behoudt zich alle rechten voor, tenzij deze uitdrukkelijk zijn overgedragen.

 

9. WAARSCHUWINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Geen garantie met betrekking tot nauwkeurigheid

We verklaren niet, en geven geen garantie, dat het materiaal of informatie dat via de service of op de website wordt verstrekt - met inbegrip van alle profielen, advies, meningen, verklaringen of andere informatie die wordt getoond, geüpload of gedistribueerd door de vennootschap of door een gebruiker of een andere persoon of entiteit - betrouwbaar, accuraat of compleet is of dat uw toegang tot de dienst of de website ononderbroken, snel of veilig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van enige actie die u onderneemt op basis van informatie of materiaal die via de dienst of op de website wordt verstrekt. U dient de informatie zelf te controleren voordat u vertrouwt op, of handelt op basis van, informatie of materiaal dat via de service is gepubliceerd. U erkent dat het vertrouwen op dergelijk materiaal of informatie op eigen risico plaatsvindt.

 

9.2 Geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid


De service wordt 'as is' ter beschikking gesteld. Wij bieden geen garantie dat de service of website onderbroken of vrij van fouten beschikbaar zal zijn. Er kunnen vertragingen, weglatingen en onderbrekingen optreden in de beschikbaarheid van de service of de website. Waar wettelijk toegestaan, erkent u dat de service (en de beschikbaarheid van de website) is verstrekt zonder enige garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

9.3 Geen aansprakelijkheid voor verlies

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak (onder meer door nalatigheid voor zover toegestaan door dwingend recht), die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van de service of enige gelinkte websites, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit uw gebruik van of vertrouwen op informatie die vervat is in de service of website of informatie waartoe toegang is verkregen via de service of de website.

 

9.4 Volledige verwijdering profiel

Indien u de er voor kiest om uw profiel volledige te verwijderen, worden daarmee alle verschijningsvormen van uw account bij deze service gewist, inclusief het verwijderen van uw profiel uit de zoekresultaten, het verwijderen van uw profiel van de site, de verwijdering van alle berichten die u heeft ontvangen en verzonden, virtuele knipogen en cadeaus, alle foto's die u heeft geüpload, gegevens over uw gebruik van de site, en alle andere met uw persoon te identificeren informatie. Door het gebruik van de service, gaat u er mee akkoord dat communicatie met een gebruiker niet meer mogelijk is nadat de desbetreffende gebruiker er voor heeft gekozen om zijn/haar profiel volledig te verwijderen.

 

10. SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ONLINE DATING

We zijn op geen enkele manier verplicht om betrokken te raken bij een conflict(en) tussen leden, en bieden geen arbitrage of regeling indien er een conflict ontstaat tussen leden van de service en/of website.

 

11. BEËINDIGING

 

11.1 Overeenkomst van toepassing op leden

Deze overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u lid bent van de service of zolang u op andere wijze gebruik maakt van de website.

 

11.2 Beëindiging van lidmaatschap door u

U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, met ingang van de eerste betalingstermijn na onze ontvangst van uw schriftelijke opzeggen, op voorwaarde dat het niet de eerste inschrijvingsperiode is, in welk geval het volledige bedrag van deze initiële inschrijvingsperiode in rekening gebracht wordt. U kunt uw eigen profiel gemakkelijk opzeggen door naar instellingen te gaan op de thuispagina. Klik vervolgens op profiel deactiveren, en volg de stappen.

 

11.3 Beëindiging van uw toegang tot de service

Wij zijn gerechtigd om uw toegang tot (een gedeelte van) de service, indien nodig geacht, te beëindigen of op te schorten. Dit kan op ieder gewenst moment, met of zonder kennisgeving, om wat voor reden dan ook, met inbegrip maar niet beperkt tot: - fraude - Misbruik of andere illegale activiteiten - handelingen die het genot van de service voor anderen negatief kan beïnvloeden .


 

11.4 Opzegging van het lidmaatschap door ons

Wij kunnen uw lidmaatschap en uw toegang tot de service onmiddellijk beëindigen op elk gewenst moment dat wij bepalen dat u (naar ons bevinden) deze overeenkomst heeft geschonden. Een bevestiging kan worden gezonden naar het door u laatst verstrekte email-adres, maar is niet verplicht.

 

11.5 Deactiveren bij niet-gebruik

Wij kunnen uw account deactiveren wanneer u de service voor een aaneengesloten periode van 6 maanden niet hebt gebruikt, tenzij u een actief betaald abonnement hebt.

 

12. ALGEMEEN

 

12.1 Niet naleving

De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze algemene voorwaarden indien dit te wijten is aan omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

 

12.2 Geen afstandsverklaring

Indien we afstand doen van enig recht dat ons toekomt onder deze algemene voorwaarden, betekent dit niet automatisch dat wij afstand doen van deze rechten bij enige andere gelegenheid.

 

12.3 Partiële nietigheid

Indien een van deze voorwaarden om wat voor reden dan ook als ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig worden bevonden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

 

12.4 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst en/of het privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het wijzigen van de prijs van een abonnement. Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving op de website. Uw voortgezette gebruik van de website na een dergelijke kennisgeving zal worden aangemerkt als uw instemming dat u gebonden bent aan deze gewijzigde algemene voorwaarden. U kunt de overeenkomst beëindigen voordat dergelijke wijzigingen geïmplementeerd worden.

 

12.5 Opdracht

U bent niet gerechtigd uw rechten onder deze overeenkomst of ten aanzien van de service of website over te dragen aan derden. De vennootschap heeft het recht om enige of al haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst of op de service over te dragen aan een derde partij.

 

12.6 Relatie

U verklaart dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuur overeenkomst bestaat tussen u en de onderneming als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van de service of website.

 

12.7 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het toepasselijke recht van Noorwegen. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter van die jurisdictie.